Da li ste čuli za mozaik na Kopaoniku?

Pored Apartmana Mozaik, koji su smešteni u centru Kopaonika, postoji i pravi mozaik koji je bio naša inspiracija da apartmani ponesu ovo ime. Mozaik kao umetnički izraz imao je veoma značajnu ulogu u ranohrišćanskoj i vizantijskoj umetnosti. Tako je i kopaonički Mozaik nastao kao pаtоs bazilike na lokalitetu Nebeske stolice ili Crkvina iz poznoantičkog (III ili IV vek) i ranohrićanskog perioda (kraј V ili VI veka), koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1800m, ispod istoimenog uzvišenja, pod samim Pančićevim vrhom (2017 metara nmv.).
     

Radi se o složenom mozaiku rađenom u opus tesselatum tehnici, od koga je sačuvan samo periferni segment u severoistočnom delu naosa. Predpostavke su da je centralni deo mozaika prestavljala neka složena kompozicija, oko koje se prostirao okvir podeljen u manje segmente ukrašene zoomorfnim geometrijskim predstavama, među kojima je i predstava ptice, koja je imala svoju simboličku vrednost vezanu za duhovni svet u ranohrišćanskim prikazima.